بحث
عربي

نردبام آلومینیومی کد ۹

نردبام آلومینیومی به همراه جا ابزاری می باشد و پهنای پله های آن ۱۷ سانتی متر بوده که بدون خستگی و درد در پاها می توان زمان بسیار طولانی بر روی آن ایستاد.
إتصال للحصول على السعر
تاريخ التوصيل: 1 تا 2 روز